English

Banyan buitenlandse stages
volunteering abroad

E-Mail:
info@banyanbuitenlandstages.com

Nederland:
KvK te Middelburg
Nummer: 51135086

Mobiel:
0031 (0) 610350640
India:
Auroville
605 101 Tamil Nadu

Mobiel:
0091 9655855368

Banyan heeft als doel bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van haar partners. Dit doen wij door vrijwilligers, stagiaires en professionals te plaatsen bij lokale Indiase ontwikkelingsorganisaties zoals: NGO’s (Non Governmental Organisations), scholen, opvangcentra en ziekenhuizen. Het gaat hier om een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoefte die er op dit moment is, om mogelijkheden te creëren voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Door als westerse vrijwilligers samen te werken met lokale medewerkers vindt er een wederzijds proces van het overdragen van kennis plaats.

Het uitwisselen van ervaringen heeft een positieve invloed op de werkwijze en activiteiten van de ontvangende organisatie. Overdracht van relevante kennis uit het land van herkomst aan medewerkers van de gastorganisatie is van belang, zodat na beëindiging van de stage of vrijwilligersperiode datgene wat samen bereikt is voortgezet kan worden.