English

Banyan buitenlandse stages
volunteering abroad

E-Mail:
info@banyanbuitenlandstages.com

Nederland:
KvK te Middelburg
Nummer: 51135086

Mobiel:
0031 (0) 610350640
India:
Auroville
605 101 Tamil Nadu

Mobiel:
0091 9655855368
Waarom betalen ?
Veel mensen vragen zich af waarom je zou betalen als je je als vrijwilliger belangeloos in gaat zetten voor een project. Wij hebben hier een eenvoudige verklaring voor:

- De voorbereiding en begeleiding vanuit Banyan kosten tijd en geld. Wij worden financieel niet ondersteund door de overheid en zijn daarom afhankelijk van jouw bijdrage om voort te kunnen bestaan.
Daarnaast hebben de organisaties waarmee Banyan samenwerkt zelf niet de financiële mogelijkheid om vrijwilligers te huisvesten, vervoeren of te begeleiden.

Vervoer, accommodatie en begeleiding vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van Banyan. Daarom vragen wij vrijwilligers om hun eigen reis-en verblijfskosten te betalen.


Kosten projecten

Om deel te kunnen nemen aan een project van Banyan vragen we een eigen bijdrage om de kosten te dekken. Deze kosten bestaan uit:

Huisvesting en verblijf: Kosten voor het verblijf in een guesthouse of accommodatie bij het project waar jij je voor gaat inzetten. Deze kosten betaal je ter plekke.

Transport: De kosten voor het vervoer van en / of naar het vliegveld.

Voorbereiding en begeleiding: Kosten voor een goede voorbereiding en begeleiding in Nederland en India, informatiepakket en voorlichting voor vertrek.

Donatie: Een klein deel van je bijdrage gaat rechtstreeks naar het project, ter ondersteuning van de lopende programma’s en om onverwachte kosten te dekken.

Overige kosten: Hieronder vallen kosten voor administratie, facturering en drukwerk.

Kosten partner organisatie India

Voor plaatsing bij projecten met een * vragen wij je een eenmalig extra bedrag van 199 euro. Je betaalt hier voor een belangrijk deel in de ondersteuning en begeleiding door onze Nederlandse vrijwilligers-coördinator in India.
Hij zorgt ervoor dat je na aankomst wordt opgevangen en rondgeleid in je nieuwe omgeving, hij verbindt je met andere (buitenlandse) studenten en hij helpt je bij praktische zaken. De vrijwilligers- coördinator spreekt naast Nederlands vloeiend Engels en Tamil en is het centrale aanspreekpunt bij eventuele problemen. Ook wanneer we een passend project vinden wat aansluit op je wensen, dat valt onder deze partnerorganisatie maar wat niet vermeld staat op deze website, brengen wij dit bedrag in rekening.

Berekening kosten

Bovenstaande kosten zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal vrijwilligers. Zijn er meer vrijwilligers dan het gemiddelde aantal dan is er meer geld beschikbaar dan nodig. Ligt het aantal echter lager dan worden de kosten gedekt met het geld uit periodes waarin er meer aanmeldingen waren. De reden waarom we op deze manier werken is omdat we de projecten financieel niet willen belasten, wat weer ten koste zou gaan van hun werk.


Specificatie kosten