English

Banyan buitenlandse stages
volunteering abroad

E-Mail:
info@banyanbuitenlandstages.com

Nederland:
KvK te Middelburg
Nummer: 51135086

Mobiel:
0031 (0) 610350640
India:
Auroville
605 101 Tamil Nadu

Mobiel:
0091 9655855368

3. Thiru Valagum Farm Project voor Ecologie, Landbouw en Mens op weg

Het Thiru Valagum Farm Project omvat:

• Traditionele en biologisch dynamische, zelfvoorzienende, kleinschalige landbouw temidden van de Dalit (kastelozen) boerengemeenschap.

• Avond onderwijs voor Dalitkinderen.

• Training in ecologische landbouw en huishoud management aan Dalit vrouwengroep en projectmedewerkers.


Stage ‘ecologische landbouw in de tropen’

WAAROM EN HOE

Om ervaring op te doen als aankomend landbouwkundige, in het bijzonder in de zuid Indiase Tamil landbouw. De stagiaire wordt gevraagd zich aan te passen aan het tweeledige project voor landbouw en educatie wat zich specifiek richt op de Dalit gemeenschap. Thiru Valagum Farm Project is een woon-, werk- en leerinitiatief. Wij verwachten van de stagiaire een actieve betrokken instelling en een redelijk incasseringsvermogen om met de plaatselijke armoede en vaak moeizame sociale omstandigheden om te kunnen gaan. Tevens waardeert de Stichting Thiru Valagum Farm te Terneuzen een goede rapportering naar de Nederlandse vriendenkring van de Stichting. Dit kan door een bijdrage te leveren aan onze driemaandelijkse nieuwsbrief, het bijhouden van een blog of een presentatie in Nederland over de stage/vrijwilligersperiode.

Een vrijwilligers- of stageperiode vanaf juli tot april wordt begeleid door projectleiders Dhanalakshmi en Gerrit Impens en een lokale onderwijzer. Eerst genoemden zijn ervaren plattelandsontwikkelingswerkers en Gerrit heeft tevens diploma’s Sociale Academie en Biologische Landbouw Ontwikkelingswerk op zak. De stagiaire heeft de beschikking over een kamer en verkrijgt maaltijden uit de gemeenschappelijke keuken. De kosten hiervoor bedragen 250 euro per maand. De stagiaire behoort te beschikken over een ziektekostenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering particulieren.


STAGEPLAATS

Thiru Valagum Farm Project beschikt over een 5 hectare gemengd biologisch bedrijf waar onder: bosbouw met commerciële plantages en aanplant van zeldzame tropische bomen, akkerbouw & tuinbouw (enkel traditionele zaadsoorten), veeteelt (runderen) en een visvijver. Door middel van ons ‘Bomen en kinderen project’ breiden we langzaam de aanplant uit. De akkerbouw en tuinbouw zijn weinig gemechaniseerd en vereisen zwaar handmatig werk. In 2010 wordt er een schaduwkas gemaakt voor opkweek van groentes en bomen. Vooral de veeteelt behoort nog uitgebreid te gaan worden. Er zijn twee trekossen en meestal twee koeien met kalveren. Vanzelfsprekend kan de stagiaire of vrijwilliger van te voren aangeven waar zijn/haar interesses liggen.


WANNEER

Het is raadzaam de periode tussen april en juli te vermijden, gezien dan de temperaturen erg hoog liggen. De moessonperiode valt normaal gesproken tussen september en december. De drukste periode voor cultivatie is van juli tot oktober en van december tot april. Vooral studenten welke een gemengd bedrijf met het accent op biodiversiteit uitdagend vinden zullen een praktisch gerichte stage nuttig vinden.


<< Terug naar projecten overzicht