English

Banyan buitenlandse stages
volunteering abroad

E-Mail:
info@banyanbuitenlandstages.com

Nederland:
KvK te Middelburg
Nummer: 51135086

Mobiel:
0031 (0) 610350640
India:
Auroville
605 101 Tamil Nadu

Mobiel:
0091 9655855368

4. Thiru Valagum Farm Project voor Ecologie, Landbouw en Mens op weg

Het Thiru Valagum Farm Project omvat:

• Traditionele en biologisch dynamische kleinschalige zelfvoorzienende landbouw temidden van de Dalit (kastelozen) boerengemeenschap,

• Avondonderwijs voor Dalit kinderen.

• Training in ecologische landbouw en huishoud management aan Dalit vrouwengroep en projectmedewerkers.


Wij bieden:

De mogelijkheid voor een casestudy en plaatsing van een stagiaire voor het ‘Waterhuishouding Project’ aan de Hogeschool Zeeland.

Casestudy en Stageperiode ‘Aquatische ecotechnologie’ Hogeschool Zeeland

Het sinds 2003 bestaande Thiru Valagum Farm Project bestaat uit het projectcentrum in het dorp Veeraperumanallur en de 5 ha omvattende boerderij in het dorp Deviyanandal. Het projectcentrum bestaat uit Mithra House en Widar House, waar projectdeelnemers wonen, en de avondschool voor kinderen die tevens dient als gastenverblijf voor stagiaires of vrijwilligers (m.n. in het onderwijs). Op kleine schaal passen we regenwateropvang en biologische reiniging van huishoudelijk afvalwater toe. Op de boerderij staat een klein huisje voor de projectleden en er wordt aan Thiru Valagum House gebouwd, met als doel: landbouw, trainingsactiviteiten en ecotoerisme.


Casestudy student ‘Aquatische ecotechnologie’

Studiejaar 2010-2011 of daarna. De student werkt een plan uit vanuit Nederland en wisselt zijn of haar vorderingen uit met de projectleiders van Thiru Valagum Farm in India. Vanuit Veerapar dorp geven we indicaties voor een praktische uitvoerbaarheid en aansluitbaarheid van het studentenvoorstel.


Thiru Valagum Farm ‘Waterhuishouding Project’

In Cuddalore district, in oost Tamil Nadu zijn de geïrrigeerde rijstvelden, de drinkplaatsenvoor het vee, de zoetwater visserij en de tempelvijvers voor een groot deel afhankelijk van de moessonregens. Daarnaast wordt er intensief gebruik gemaakt van diepwaterbronnen. Met een Casestudy tijdens bijvoorbeeld het 2010-2011 opleidingsjaar aan de Hogeschool Zeeland wordt de mogelijkheid geboden een concept te ontwikkelen voor de volgende deeltaken van het vanaf de tweede helft van 2011 ten uitvoering te brengen ‘Waterhuishouding Project’

• Project in Veerapar dorp: innovatie van regenwater opvang en opslag, uitbreiding biologische zuivering van huishoudelijk afvalwater, hygiëne van drinkwater voor Mithra House, Widar House en het aan te vangen Michael House.

• Thiru Valagum Farm boerderij: het ontwerpen van systemen voor regenwater opvang van de boerderij, aanleg en gebruik van watertank (met zonne-energie pomp) voor irrigatie en drinkwater voorziening, aanleg van een tweede regenwaterbassin / visvijver, aanleg van irrigatiepijpen en tuinbouwirrigatie (druppelaar en sproeiers).

• Veerapar dorp regenwater bassins: projectvoorstel voor renovatie van de vijvers / bassins welke als traditioneel ‘chaintank-system’ zijn aangelegd, versterken en verhogen van de dijken, aanplanten van zuid Indiase boomsoorten op de bedijking en oevers.


STAGEPERIODE CASESTUDY

Bij voorkeur vanaf september tot december 2011 (volgend op de casestudy periode) tijdens de moessonperiode. De student kan aan de hand van de casestudy 2010-2011 en aansluitend op de werkzaamheden bij het project in India actief participeren in delen van de uitvoering van het ‘Waterhuishouding Project’. Hij of zij kan drie maanden bij het project verblijven en zich daar praktisch inzetten. Voornamelijk voor de water gerelateerde activiteiten ter plekke en de uitwerking van de Casestudy 2010-2011. Het is geen vereiste, maar wel raadzaam dat zowel de casestudy als de stage door dezelfde student worden uitgevoerd.


OVERIGE INFORMATIE

Een vrijwilligers- of stageperiode vanaf juli tot april wordt begeleid door projectleiders Dhanalakshmi en Gerrit Impens en een lokale onderwijzer. Eerst genoemden zijn ervaren plattelandsontwikkelingswerkers en Gerrit heeft tevens diploma’s Sociale Academie en Biologische Landbouw Ontwikkelingswerk op zak. De stagiaire heeft de beschikking over een kamer en verkrijgt maaltijden uit de gemeenschappelijke keuken. De kosten hiervoor bedragen 250 euro per maand. De stagiaire behoort te beschikken over een ziektekostenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering particulieren.

De stagiaire wordt gevraagd zich aan te passen aan het tweeledige project voor landbouw en educatie wat zich specifiek richt op de Dalit gemeenschap. Thiru Valagum Farm Project is een woon- werk- en leerinitiatief. Wij verwachten van de stagiaire een actieve betrokken instelling en een redelijk incasseringsvermogen om met de plaatselijke armoede en vaak moeizame sociale omstandigheden om te kunnen gaan. Tevens waardeert de Stichting Thiru Valagum Farm te Terneuzen een goede rapportering naar de Nederlandse vriendenkring van de Stichting. Dit kan door een bijdrage te leveren aan onze driemaandelijkse nieuwsbrief, het bijhouden van een blog of een presentatie in Nederland over de stage/vrijwilligersperiode.


<< Terug naar projecten overzicht