English

Banyan buitenlandse stages
volunteering abroad

E-Mail:
info@banyanbuitenlandstages.com

Nederland:
KvK te Middelburg
Nummer: 51135086

Mobiel:
0031 (0) 610350640
India:
Auroville
605 101 Tamil Nadu

Mobiel:
0091 9655855368

6. Ondersteuning bieden bij een educatief en creatief centrum voor minder bedeelde kinderen.

Projectorganisatie: NEW COLORS
Contactpersoon: Mr. A Nikadass (Kumar) en Renena

PROJECT

New Colors is een organisatie gelegen in het dorp Edayanchavadi, vlakbij de internationale leefgemeenschap Auroville in Tamil Nadu. Kumar en zijn vrouw Renena hebben het project opnieuw leven ingeblazen na een verblijf van 3 jaar in Israël, het geboorteland van Renena.
Zij wonen nu naast het centrum met de familie van Kumar en hun 2 jaar oude dochter.
De visie van New Colors is het streven naar een duurzaam onderwijscentrum, met als hoofddoel de situatie in het dorp en de leefomstandigheden van de kinderen van Edayanchavadi te verbeteren. Dit willen zij doen door middel van naschoolse opvang, zoals helpen met huiswerk, en door het ontwikkelen van de creativiteit van de kinderen door middel van speciale lessen in handenarbeid. Sportactiviteiten en spelletjes zijn ook een belangrijk onderdeel van het project. Daarnaast streeft New Colors naar het versterken van de kinderen door individuele begeleiding, waarbij gefocust wordt op de mogelijkheden en behoeften van elk onafhankelijk kind. Het ontwikkelen van het bewustzijn wat betreft duurzame ontwikkeling is een van de hoofddoelen van de organisatie.


TAKEN

- De kinderen helpen bij hun huiswerk

- Samen met de kinderen helpen bij de aanleg van een ecologische groentetuin

- Organiseren van, en meehelpen bij sport- en spel activiteiten

- Nieuwe ideeën aandragen voor creatieve activiteiten zoals muziek en handenarbeid

- De kinderen stimuleren in het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden

HOE KOM JE ER

In de nabije toekomst zal er de mogelijkheid zijn om vrijwilligers te huisvesten naast het gebouw van New Colors. Er wordt een aanbouw gemaakt met een aparte badkamer en gezamenlijke keuken waar maximaal 6 vrijwilligers terecht kunnen. Voorlopig is er plaats voor 1 vrijwilliger of een koppel.
Wanneer je in Auroville verblijft kost het je ongeveer 15 minuten om bij het project te komen. Met de fiets kan dat rond een half uur zijn, afhankelijk van waar je accommodatie gelegen is.
Vanaf Siddhartha Forest, eventuele accommodatie in Edayanchavadi zelf, kun je lopen (10 minuten) of met de fiets (5 minuten).

OVERIGE INFORMATIE

New Colors heeft de wens om haar activiteiten uit te breiden naar de omliggende dorpen. Ook in deze dorpen is er grote behoefte aan versterking van minder bedeelde kinderen, zodat zij een duurzamere leefomgeving kunnen ontwikkelen. Een van New Colors overige missies is om vrouwen en jeugd te betrekken bij hun activiteiten, hun werk voort te zetten en andere kwetsbare groeperingen te ondersteunen door middel van educatie en ’vrij leren’. In de toekomst willen zij ook een opvangcentrum voor peuters en kleuters openen.

Colors of Future program 2012- 13

 

<< Terug naar projecten overzicht