English

Banyan buitenlandse stages
volunteering abroad

E-Mail:
info@banyanbuitenlandstages.com

Nederland:
KvK te Middelburg
Nummer: 51135086

Mobiel:
0031 (0) 610350640
India:
Auroville
605 101 Tamil Nadu

Mobiel:
0091 9655855368

NGO staat voor Non Governmental Organisation. De diversiteit van de NGO’s valt niet eenvoudig te definiëren. Ze omvatten vele groepen en instellingen die geheel of grotendeels onafhankelijk zijn van de overheid en die in plaats van commerciële, in de eerste plaats humanitaire of coöperatieve doelstellingen nastreven. Onder NGO’s vallen: privé agentschappen in industriële landen die internationale ontwikkeling ondersteunen, inheemse groepen die regionaal of nationaal zijn georganiseerd en deelgroepen in de dorpen.

NGO’s omvatten ook liefdadigheidsinstellingen en religieuze verenigingen die privé-fondsen voor ontwikkeling werven, voedsel distribueren, voorlichting geven over geboortebeperking en saamhorigheid proberen te bevorderen. Zij omvatten eveneens onafhankelijke coöperaties, welzijnsorganisaties, gemeenschappen waar men zich bezig houdt met ontwikkeling van watermanagement, vrouwengroepen en pastorale verenigingen. Ook burgergroeperingen die het bewustzijn willen verhogen en het beleid willen beïnvloeden worden NGO's genoemd.

De partners van Banyan onderhouden een groeiend netwerk van Indiase NGO’s die werkzaam zijn in Indiase dorpen. Het hoofddoel van deze werkzaamheden is het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Deze zijn vooral gericht op ontwikkeling van vrouwen en kinderen, het begeleiden van gehandicapten bij hun eerste levensbehoeften of inzet voor minder bedeelde mensen uit de Dalit gemeenschappen en lokale stammen.

Tijdens de vrijwilligers- of stageperiode zijn we voortdurend in contact met onze partner. We grijpen in en proberen helderheid in een situatie te krijgen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Wellicht zijn er omstandigheden die een belemmering vormen voor een soepele relatie tussen de vrijwilliger of stagiair en zijn of haar ontvangende organisatie. Wij zijn in elk geval 24 uur beschikbaar voor al onze belanghebbende partijen.